Menu

Redakcja

 

Redaktor naczelny: ks. Mieczysław Polak

e-mail: mpolak@amu.edu.pl

 

Adres do korespondencji: Redakcja Teologii Praktycznej - ks. Mieczysław Polak

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieżowa 2/4

61-111 Poznań

e-mail: tp@amu.edu.pl

 

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw

ul. Wieżowa 2/4

61-111 Poznań

tel.: 61-8292560; 61-8292557;

e-mail: teologia@amu.edu.pl