Menu

Informacje dla autor├│w

 

 1. W za┼éo┼╝eniu, ka┼╝dego roku b─Ödzie si─Ö ukazywa┼é jeden tom czasopisma.
 2. Materia┼éy nale┼╝y sk┼éada─ç do ko┼äca kwietnia danego roku.
 3. Tekst artyku┼éu (do 30 000 znaków) nale┼╝y dostarczy─ç w programie Word (zapisane jako Rich Text Format), czcionk─ů Times New Roman 12 punktów.
 4. Wszystkie teksty cytowane w artykule umie┼Ťci─ç w kursywie bez stosowania cudzys┼éowu.
 5. Nie stosowa─ç pogrubie┼ä, podkre┼Ťle┼ä ani innych zmian wielko┼Ťci czcionki.
 6. Do tekstu nale┼╝y do┼é─ůczy─ç t┼éumaczenie tytu┼éu w j─Özyku niemieckim i angielskim, a tak┼╝e umieszczony na ko┼äcu spis bibliografii oraz krótkie streszczenie w j─Özyku polskim i angielskim.
 7. Poda─ç krótk─ů not─Ö biograficzna (tytu┼é, stopie┼ä naukowy, afiliacj─Ö i e-mail).
 8. Autorzy musz─ů przestrzega─ç przepisów wynikaj─ůcych z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).
 9. Przykłady opisu bibliograficznego:

  druk zwarty,
  R. Pisula: Odpusty w misterium Ko┼Ťcio┼éa. ┼╣ród┼éa, natura, praktyka. Pozna┼ä 2001 s. 8-16.

  artyku┼é w czasopi┼Ťmie,
  J. K. Pytel: Czes┼éawa Mi┼éosza przek┼éad Apokalipsy czytany przez biblist─Ö. „Pozna┼äskie Studia Teologiczne”. T. 9: 2000 s. 43-52.
  H. Markiewiczowa: Rodzina i jej wp┼éyw na religijne postawy dzieci w literaturze pedagogicznej. Próba zarysu historycznego. „Studia Theologica Varsaviensia”. R. 38: 2000 nr 1 s. 201-215.

  artyku┼é w pracy zbiorowej,
  R. Rogowski: Ko┼Ťció┼é zagubiony. W: Katolicyzm na prze┼éomie wieków. Mity, rzeczywisto┼Ť─ç, obawy, nadzieje. Materia┼éy z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zak┼éadu Filozofii Chrze┼Ťcija┼äskiej UAM w Poznaniu 21-23 listopada 2000 roku. Pod redakcj─ů Józefa Baniaka. Pozna┼ä 2001 s. 89-106.
 10. Materia┼éy mo┼╝na przekaza─ç osobi┼Ťcie - Wydzia┼é Teologiczny UAM (ks. prof UAM dr hab. Mieczys┼éaw Polak), ul. Wie┼╝owa 2/4, 61-111 Pozna┼ä lub e-mail mpolak@amu.edu.pl
 11. Czasopismo „Teologia Praktyczna” znajduje si─Ö w cz─Ö┼Ťci B wykazu czasopism naukowych MNiSW z 2015 r.  Za umieszczon─ů w TP publikacj─Ö naukow─ů autor otrzymuje 8 punktów 

 

 

Procedura zabezpieczenia przed „ghostwriting”

 

W trosce o naukow─ů rzetelno┼Ť─ç publikacji redakcja „Teologii Praktycznej” wprowadza procedur─Ö zabezpieczenia przed „ghostwriting”.  Szczegó┼éowe omówienie znale┼║─ç mo┼╝na w zamieszczonym poni┼╝ej wyja┼Ťnieniu MNiSW, którego tre┼Ť─ç redakcja ca┼ékowicie potwierdza. W przypadku  zaistnienia któregokolwiek z wyliczonych w tym wyja┼Ťnieniu problemów, autorzy s─ů proszeni o do┼é─ůczenie do przes┼éanego artyku┼éu odpowiedniej deklaracji potwierdzonej w┼éasnor─Öcznym podpisem.

 

„Rzetelno┼Ť─ç w nauce stanowi jeden z jej jako┼Ťciowych fundamentów. Czytelnicy powinni mie─ç pewno┼Ť─ç, i┼╝ autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentuj─ů rezultaty swojej pracy, niezale┼╝nie od tego, czy s─ů jej bezpo┼Ťrednimi autorami, czy te┼╝ korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwy┼╝szych standardów redakcyjnych powinna by─ç jawno┼Ť─ç informacji o podmiotach przyczyniaj─ůcych si─Ö do powstania publikacji (wk┼éad merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale tak┼╝e spo┼éecznej odpowiedzialno┼Ťci.

 

Przyk┼éadami przeciwstawnymi s─ů „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy kto┼Ť wniós┼é istotny wk┼éad w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udzia┼éu jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podzi─Ökowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia┼é autora jest znikomy lub w ogóle nie mia┼é miejsca, a pomimo to jest autorem/wspó┼éautorem publikacji.

 

Aby przeciwdzia┼éa─ç przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzi─ç odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny b─ůd┼║ dyscypliny nauki lub wdro┼╝y─ç poni┼╝sze rozwi─ůzania:

 

1. Redakcja powinna wymaga─ç od autorów publikacji ujawnienia wk┼éadu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, za┼éo┼╝e┼ä, metod, protoko┼éu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym g┼éówn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç ponosi autor zg┼éaszaj─ůcy manuskrypt.

2. Redakcja powinna wyja┼Ťni─ç w „Instrukcjach dla autorów”, ┼╝e „ghostwriting”, „guest authorship” s─ů przejawem nierzetelno┼Ťci naukowej, a wszelkie wykryte przypadki b─Öd─ů demaskowane, w┼é─ůcznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj─ůce autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja powinna uzyska─ç informacj─Ö o ┼║ród┼éach finansowania publikacji, wk┼éadzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzysze┼ä i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja powinna dokumentowa─ç wszelkie przejawy nierzetelno┼Ťci naukowej, zw┼éaszcza ┼éamania i naruszania zasad etyki obowi─ůzuj─ůcych w nauce”.